Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa d’ASIC La Garriga.

Responsabilitat en els enllaços

ASIC La Garriga inclou en el seu web tot un seguit d’enllaços a pàgines dels seus contactes i/o proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d’aquests. ASIC La Garriga no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de ASIC La Garriga, que responen a la finalitat de servir de directori o agenda de contactes de l’entitat per tal de poder contactar amb vostè, tan mateix, té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei mitjançant correu electrònic a asic@asic.cat amb l’assumpte: Protecció de dades.