AIT Language School (Aprende Inglés Today)

AIT Language School (AprendeInglésToday) és una escola especialitzada en el Mètode Callan. El Mètode Callan permet a l’alumne aprofitar cada minut que passa a classe i desenvolupar les seves capacitats a gran velocitat. Amb aquesta metodologia s’aconsegueix indirectament que l’alumne entreni la seva memòria, els coneixements que s’adquireixen amb el mètode Callan queden fixats més efectivament que amb altres mètodes, de manera que és més difícil que s’oblidin. Es tracta d’un mètode basat en la conversa totalment estructurada, que s’imparteix a qualsevol edat i nivell en grups reduïts de 6 a 8 alumnes, màxim 10 per aula. Preparem per als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, YLE, KET, PET, FCE, CAU, CPE amb un 100% d’aprovats. Comptem amb professors natius i bilingües. Impartim classes d’anglès, francès, alemany, castellà i català per a nens (a partir de 3 anys), joves, adults i empreses.

CATEGORIES

ADREÇA

Carretera Nova, 50. 08530 La Garriga

HORARI

Dilluns a dijous de 10:00 a 13:00 i 16:00 a 20:30 Divendres de 16:00 a 20:30