A efecte del que preveu la LleiOrgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de DadesPersonals i GarantiadelsDretsDigitalsASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA, amb CIF: G-58991167 informa a l’Usuarique és titular del tractament de les dades de carácter personal amb la finalitat de prestar elsserveissol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seuinterès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal ésobligatori per contactar i rebreinformació sobre elsserveisprestats per ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA. Aixímateix, el no facilitar les dadespersonalssol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dadessuposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebreinformaciód’aquestsserveis. D’acordamb el que estableix la LleiOrgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de DadesPersonals i GarantiadelsDretsDigitals, l’informem que les dadespersonals que s’obtinguincom a conseqüència del seuenviament de dadespersonals, seranobjecte de tractament per partdeMResponsableASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA con CIF: G-58991167 Situat a la direcció C/ Calàbria,,55  de  La Garriga 08530 (Barcelona)

EXACTITUD I VERICITAT DE LES DADES FACILITADES

L’Usuariésquienvia la informació al Responsable ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA, per tant, ésl’únic responsable de la veracitat i correcció de les dadesincloses, exonerantASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA de qualsevolresponsabilitatreferent a això.
Elsusuarisgaranteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dadespersonalsfacilitades, i es comprometen a mantenir-les degudamentactualitzades. L’usuariaccepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA no respon de la veracitat de les informacions que no siguind’elaboraciópròpia i de les que s’indiqui una altrafont, de manera que tampocassumeixcapresponsabilitatpel que fa a hipotèticsperjudicis que poguessin originar-se per l’úsd’aquestainformació.
Es exonera a ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA de responsabilitatdavant de qualsevoldany o perjudici que poguéssofrirl’Usuaricom a conseqüènciad’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGAsempre que procedeixi de fontsalienes a ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA no cedirà les dadespersonals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informacióprèviasol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de lo establert a la LleiOrgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de DadesPersonals y Garantia del Derechos Digitales.

EXERCICI DELS DRETS DE LES PERSONES

En totmoment, podràvostèexercirelsseusdrets: Potexercirelsdretsd’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les sevesdades, o directamentoposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitatdelsmateixos.
Totaixò, mitjançantescrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA,CIF: G-58991167 Situat a la direcció C/ Calàbria,,55  de  La Garriga 08530 (Barcelona) també pot enviar un correuelectrònic a: hola@somlagarriga.cat
En cas de disconformitatamb el tractament, també té dret a presentar una reclamaciódavantl’AgènciaEspanyola de Protecció de Dades. També podràoposar-se alsnostresenviaments de comunicacionscomercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següentadreça de correuelectrònic: info@siguesviu.cat indicant BAIXA a l’assumpte.
Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dadessol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correuelectrònic info@siguesviu.cat indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA. Acceptació i Consentiment.
L’Usuari declara haverestatinformat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractamentdelsmateixos perpart de ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA, en la forma i per a les finalitatsindicades en la present Política de Protecció de dadesPersonals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetatslegislatives o jurisprudencialsaixícom a pràctiques de la indústria. En aquestssupòsits, ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGAanunciarà en aquestapàginaelscanvisintroduïtsambraonableantelació a la seva posada en pràctica.

AVÍS LEGAL:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i ComerçElectrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dadesidentificatives de l’empresa: Raó social: ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA CIF: G-58991167
Direcció: C/ Calàbria,55 – 08530- LA GARRIGA – BARCELONA
Telèfon: 661. 361.173 E-mail: hola@somlagarriga.cat