A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA, amb CIF: G-58991167 informa a l’Usuari que és titular del tractament de les dades de carácter personal amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de MResponsable ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA con CIF: G-58991167 Situat a la direcció C/ Calàbria,,55  de  La Garriga 08530 (Barcelona)

EXACTITUD I VERICITAT DE LES DADES FACILITADES

L’Usuari és qui envia la informació al Responsable ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA, per tant, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altrafont, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.
Es exonera a ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA sempre que procedeixi de fonts alienes a ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals y Garantia del Derechos Digitales.

EXERCICI DELS DRETS DE LES PERSONES

En tot moment, podrà vostè exercir els seus drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA,CIF: G-58991167 Situat a la direcció C/ Calàbria,,55  de  La Garriga 08530 (Barcelona) també pot enviar un correu electrònic a: hola@somlagarriga.cat
En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@siguesviu.cat indicant BAIXA a l’assumpte.
Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic info@siguesviu.cat indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA. Acceptació i Consentiment.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

AVÍS LEGAL:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa: Raó social: ASIC-AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS DE LA GARRIGA CIF: G-58991167
Direcció: C/ Calàbria,55 – 08530- LA GARRIGA – BARCELONA
Telèfon: 661. 361.173 E-mail: hola@somlagarriga.cat