1. Entitat organitzadora del concurs
  L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és ASSOCIACIÓ ASIC LA GARRIGA , AGRUPACIÓ DE SERVEIS I COMERCIANTS amb seu al C/ Banys nº 40 de La Garriga 08530 (G- 58991167). El concurs està dirigit al públic i es votarà a través d´un QR situat als aparadors participants.
 2. Àmbit temporal
  El termini del concurs s’iniciarà el dia 01/06//2021 a les 09:00h i finalitzarà el 06/06/2021 a les 20:00h
 3. Àmbit geogràfic
  Aquesta promoció és vàlida només a Catalunya.
 4. Àmbit personal
  La promoció va dirigida a persones majors d’edat residents a Catalunya.
 5. Premis

Sorteig als aparadors més valorats :

1er Premi : 150 € en Xecs- Regal
2on Premi : 125€
3er Premi: 100€

Sorteig als participants (al atzar via programa Easypromos): 3 premis de 50€

Els Xecs regal seran vàlids entre tots les establiments del ASIC ( www.somlagarriga.cat) i no seran bescanviables per diners.

El premis seran vàlids fins els 31 de Juliol

 1. Mecànica de participació
  A través QR, formulari
 2. Mecànica d’adjudicació del premi
  Es contactarà amb els guanyadors mitjançant correu electrònic el següent dia després de la finalització del concurs, es a dir el dia 7 de juny a les 14:00. Es publicaran els guanyadors a través de les nostres xxss i canals propis, previ consentiment registrat en formulari QR.
  L´entrega dels premis seran lliurats a les botigues guanyadores.
 3. Drets de la propietat intel·lectual

L´ASIC es reserva el dret d’usar els noms dels agraciats a l’efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries del propi concurs en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

9. Dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran tractats sota la responsabilitat de ASIC –SOM LA GARRIGA per a participar en el sorteig i enviar-li informació dels seus productes i serveis, conservant-los sempre que hi hagi un interès comercial mutu. En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritza a publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, pàgina web i xarxes socials que utilitzi el responsable. El participant, pel mer fet de la seva participació, De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran tractats sota la responsabilitat de ASIC-SOM LA GARRIGA per a participar en el sorteig i enviar-li informació dels seus productes i serveis, conservant-los sempre que hi hagi un interès comercial mutu.

10. Acceptació de les bases legals.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les presentes bases legals per part dels interessats